volg ons op: facebook
logo muziekverening Fidelis

Orkest & Bestuur


Wie zijn wij?

Muziekvereniging Fidelis is de bloeiende vereniging met een groep gezellige muzikanten. Altijd al een kijkje willen nemen binnen het reilen en zeilen binnen deze vereniging?
Hieronder een filmpje.
Historie

In 1910 bestond in Breda een harmonie Cecilia, bekend als een muziekkorps voor middenstandsgroeperingen uit Breda.
Deze harmonie werd opgericht in januari 1872!
Op 6 juni 1910 ging deze harmonie over naar de Fidelisvereniging. Deze overgang bestond in feite uit de overdracht van de bezittingen van de harmonie Cecilia aan de Fidelisvereniging. De naam Cecilia bleef bestaan. De harmonie werd beschouwd als een onderafdeling van deze vereniging. Het bestuur van de Fidelisvereniging was tevens bestuur van Cecilia.
Deze situatie heeft geduurd tot 1942. In dat jaar werd het dorp Princenhage geannexeerd door de gemeente Breda. Ook Princenhage kende een harmonie genaamd Cecilia. Omdat thans de situatie ontstond van twee harmonieën met dezelfde naam in de gemeente Breda, werd op 10 maart 1946 besloten de naam van de harmonie Cecilia te wijzigen in Harmonie St. Fidelis.
Op de alg. ledenvergadering van 26 oktober 1964 bleek dat de vereniging het, zowel op bestuurlijk als muzikaal gebied, moeilijk had. Op advies van de toenmalige dirigent L. Evers werd besloten over te schakelen van een Harmonie naar Fanfare.
Thans is Muziekvereniging Fidelis de enige Fanfare die Breda rijk is.


Dirigent

R. van den Bogaert


Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Bestuurslid: Bestuurslid:
H. de Wert E. de Klerk O. Hoff C. Jongeneelen W. Clement


Ere-leden

Dhr. G. Gielen
Mvr. C. de Hoon-Colin
Dhr. J. de Koning
Dhr. J. van Oers (†)
Dhr. J. Ossenblok
Mvr. J. Ossenblok
Dhr. W. Ossenblok (†)
Dhr. J. Vissers